Přeskočit na obsah

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní práce. Přesuny zeminy na staveništi, odvoz zeminy, výkopy. Pro rodinné domy provádíme přípravné zemní práce, hlavní zemní práce i dokončovací zemní práce.

Práce provádíme
za pomoci mechanizace:

– rypadla do hmotnosti 8t

– nakladače

– dumpery

– nákladní vozidla

Mezi naše práce patří zejména:

skrývky pozemků

výkopy základů domů

výkopy jam

výkopy bazénů a jezírek

výkopy pro jímky

přípravy HTÚ (hrubé terénní úpravy)

finální úpravy pozemků po dokončení stavby

navážení zeminy

přípravné práce pod komunikace

čištění koryt potoků

příprava pozemku pro zahradní úpravy

čištění rybníků

bezvýkopové pokládání kabelů a potrubí až do hloubky 40 cm.

Pronájem kontejnerů o objemu:

MAN 15.250
5t o objemu 8 m3

Dostupnost pouze po zpevněných cestách.

Tatra Phoenix 6×6.2 s nosičem kontejnerů
17 t o objemu 14 m3

Díky této terénní technice jsme schopni dojet i po nezpevněném povrchu.

Velké soliterní kameny
do zahrad a jiných realizací.

Na zakázku dodáváme velké soliterní kameny (do 10 tun) včetně uložení na místo. Vše zajišťujeme vlastní technikou (Autojeřáb, hydraulická ruka).

Kamenné opěrné zdi
a stěny z velkých kamenů

Stavíme opěrné, na sucho skládané zdi, z dominantních kamenných bloků. Používáme kámen, který na první pohled svou originalitou a velikostí přesně podtrhne ráz Vaší zahrady. Využíváme nestřílené kameny od 100 do 5000 kg. Do těchto zídek nepoužíváme žádná další pojiva. Kameny jsou ukládány tak, aby zeď stála svou vlastní vahou. Do námi stavěných zdí je možné provádět výsadby skalniček